Susirinkimų anatomija

Mintys, jei nori efektyvaus susirinkimo/posėdžio:   Pagalvok, ar reikia periodinių susirinkimų (savaitinių, mėnesio, ketvirčio rezultatų aptarimų ir.pan.). Jei nėra problemų ir uždavinių, informacija padalinti galima ir be susirinkimo; Įrenk susirinkimo patalpą: su projektoriumi, lenta, sieniniu laikrodžiu, geru vėdinimu. Jei niekaip neišmokstate organizuoti efektyvaus susirinkimo darbo – išneškite kėdes. Sudaryk susirinkimo planą su laiko limitais kiekvienam klausimui ir prieš susirinkimą išsiuntinėk dalyviams. Neleisk jo pažeisti. Jei reikia – geriau...

skaityti daugiau