Keičiasi minimali alga (MMA)

Nuo 2012-08-01 didėja minimali mėnesinė alga iki 850,00Lt. ir minimalus valandinis atlygis iki 5,15Lt. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428066&p_query=&p_tr2=2   Su tuo susijęs Provalomojo sveikatos draudimo (PSD) dydis savarankiškai draustiems (nuo 72,00Lt. iki 77,00Lt.): http://www.sodra.lt/index.php?cid=22616   Pakeitimas palies komandiruočių dienpinigius: jie bus nepamokestinami , jei alga didesnė nei 1‘105,00Lt. (anskčiau buvo...

skaityti daugiau

Kas maskuojama po paskolų palūkanomis

Įmonės akcininkai, fiziniai asmenys, savo įmones neretai finansuoja suteikdami joms paskolas, nes per tokių paskolų palūkanas pelną galima išsimokėti nemokant mokesčių, rašo „Verslo žinios”.

skaityti daugiau

Atskaitingų asmenų grynųjų pinigų apskaita

Avanso apyskaitos likutis gali būt laikytinas atskaitingo asmens su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis:

skaityti daugiau