Keičiasi minimali alga (MMA)

Nuo 2013 m.  sausio 1 d. didėja minimali mėnesinė alga iki 1 000,00 L t. ir minimalus valandinis atlygis iki 6,06 Lt. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440351&p_query=&p_tr2=2 Su tuo susijęs Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) dydis savarankiškai draustiems (nuo 77,00  Lt. iki 90,00 Lt.): http://www.sodra.lt/index.php?cid=22616 Pakeitimas palies komandiruočių dienpinigius: jie bus neapmokestinami, jei alga didesnė nei 1 300,00 Lt. (anksčiau buvo 1 105,00...

skaityti daugiau

Keičiasi minimali alga (MMA)

Nuo 2012-08-01 didėja minimali mėnesinė alga iki 850,00Lt. ir minimalus valandinis atlygis iki 5,15Lt. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428066&p_query=&p_tr2=2   Su tuo susijęs Provalomojo sveikatos draudimo (PSD) dydis savarankiškai draustiems (nuo 72,00Lt. iki 77,00Lt.): http://www.sodra.lt/index.php?cid=22616   Pakeitimas palies komandiruočių dienpinigius: jie bus nepamokestinami , jei alga didesnė nei 1‘105,00Lt. (anskčiau buvo...

skaityti daugiau

Pranešimai SODRAI apie darbo pradžią

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja naujai priimta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 straipsnio 6 dalis (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kurioje nustatyta, kad darbdavys privalo pranešti apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios:    Darbo kodeksas 98 straipsnis. Nelegalus darbas 2) darbdavys prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios nėra pranešęs Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo...

skaityti daugiau

Kas maskuojama po paskolų palūkanomis

Įmonės akcininkai, fiziniai asmenys, savo įmones neretai finansuoja suteikdami joms paskolas, nes per tokių paskolų palūkanas pelną galima išsimokėti nemokant mokesčių, rašo „Verslo žinios”.

skaityti daugiau

Atskaitingų asmenų grynųjų pinigų apskaita

Avanso apyskaitos likutis gali būt laikytinas atskaitingo asmens su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis:

skaityti daugiau

Susirinkimų anatomija

Mintys, jei nori efektyvaus susirinkimo/posėdžio:   Pagalvok, ar reikia periodinių susirinkimų (savaitinių, mėnesio, ketvirčio rezultatų aptarimų ir.pan.). Jei nėra problemų ir uždavinių, informacija padalinti galima ir be susirinkimo; Įrenk susirinkimo patalpą: su projektoriumi, lenta, sieniniu laikrodžiu, geru vėdinimu. Jei niekaip neišmokstate organizuoti efektyvaus susirinkimo darbo – išneškite kėdes. Sudaryk susirinkimo planą su laiko limitais kiekvienam klausimui ir prieš susirinkimą išsiuntinėk dalyviams. Neleisk jo pažeisti. Jei reikia – geriau...

skaityti daugiau

Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai

Darbuotojui, gavusiam elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, į „SODRĄ“ vykti nebereikia. Kai darbdavys užpildo ir pateikia NP-SD formą „Pranešimas dėl pašalpos skyrimo“, darbuotojas gali prisijungti prie „Sodros“ puslapio www.sodra.lt. Pasirinkite: Gyventojų portalas > Gyventojo sritis. Prisijungti galima šiais būdais: Per bankų internetinės bankininkystės priemones. Su elektroniniu parašu. Jeigu prie Gyventojo srities jungiatės pirmą kartą, jums bus pateikiamos elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklės. Tik susipažinę su...

skaityti daugiau

1 skaidre

„“Savo veikloje galvojame ne tik apie skaičius, bet nuolat domimės naujovėmis, kurios palengvina visą procesą klientui bei padeda išvengti klaidų, taip dažnai sutinkamų kai kuriose įmonėse“

skaityti daugiau

2 skaidre

skaityti daugiau

3 skaidre

skaityti daugiau